SZKOŁY - ZDZ w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskimqwer

Strona główna

Rekrutacja do Szkół dla Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 

  • Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy w klasach VII - VIII dla młodzieży od 14-go roku życia i posiadająca opinię
    z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
  • Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy. (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy)

Informacja o zapisie do szkoły odbywa się we współpracy z OHP ul. Przemysłowa 25 oraz w sekretariacie szkoły ZDZ ul Pawlikowskiego 5

 

Rekrutacja do Zaocznych Szkół dla Dorosłych w roku szkolnym 2019/2020

  • Liceum Ogólnokształcące 3 letnie na podbudowie gimnazjum, 
  • Liceum Ogólnokształcące 4 letnie na podbudowie szkoły podstawowej, 
  • Policealna Szkoła Zawodowa w zawodach: technik bhp, technik administracji, opiekun osoby starszej

 

 
Zapraszamy!

Script logo