Aktualności - ZDZ w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskimqwer

Aktualności

Przyjmujemy zapisy do Szkoły Podstawowej do klasy VII i VIII

do oddziałów przysposabiajcych do pracy we współpracy z OHP.  Podstawowymi warunkami przyjęcia do szkoły i do hufca są:

- ukończony 14 rok życia  oraz nie ukończony 18 rok życia na dzień 1 września 2019 r.  

- świadectwo ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu, świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum (w przypadku przyjęcia do klasy VIII)

lub I klasy gimnazjum (w przypadku przyjęcia do klasy VII)

-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

- stan zdrowia pozwalający podjąć praktykę zawodową (zaświadczenie lekarza medycyny pracy)

Przyjmujemy zapisy do Branżowej Szkoły I stopnia w atrakcyjnych zawodach: 

kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych,

elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy.

Zagwarantujemy praktyki u pracodawców, za które otrzymasz wynagrodzenie.

-stan zdrowia pozwalający podjąć praktykę zawodową (zaświadczenie lekarza medycyny pracy)

Nie zwlekaj z decyzją!

ZAPRASZAMY do naszych szkół!

 

 

 

OGŁOSZENIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020 dla wszystkich klas szkół młodzieżowych ZDZ 

ODBĘDZIE SIĘ

dnia 2 września 2019 roku o godz. 9.00

 

 

Komunikaty,

Drodzy uczniowie!

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 10,11,12 kwietnia 2019 r. Do szkoły należy zgłosić się o godz. 8.15. Należy zabrać ze sobą legitymację szkolną. Obecność obowiązkowa!

Egzamin ośmioklasisty odbędzie się w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r. Do szkoły należy zgłosić się o godz. 8.15. Należy zabrać ze sobą legitymację szkolną. Obecność obowiązkowa!

 

 

 

Script logo