Doradca zawodowy - ZDZ w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskimqwer

Doradca zawodowy

mgr Teresa Polańska

 

Co to jest PORADNICTWO ZAWODOWE?

PORADNICTWO ZAWODOWE ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskazówek, rad, porad, prowadzenie badań diagnostycznych przydatności zawodowej.

Doradcy zawodowi pomagają ludziom mającym trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, wynikające głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Doradcy zawodowi pomagają również ludziom zaradnym, zamierzającym zmienić zawód lub podjąć działalność gospodarczą.

 

 

Co to jest zawód?

Zawód – zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodu.

 

Jakie czynniki warunkują wybór przez człowieka tego lub innego zawodu?

Siedem kroków przy wyborze zawodu

1. Zapoznaj się ze spisem zawodów. Ułóż spis zawodów, które Ci się podobają i są dla Ciebie interesujące, w których chciał(a)byś pracować.

2. Ułóż spis swoich oczekiwań·

- wybierany zawód i przyszły rodzaj pracy, 

- wybierany zawód i życiowe wartości, 

- wybierany zawód i życiowe cele,

- wybierany zawód i moje dzisiejsze palące problemy, 

- wybierany zawód i realna twórcza praca w wybranej specjalności,  

- potrzebny poziom przygotowań zawodowych, 

- wybierany zawód i moje predyspozycje, 

- ogólne oczekiwania, charakter i warunki pracy. 

3. Sporządź wykaz wymogów wybranego zawodu. Określ znaczenie każdego wymogu. Określ kilka ze wszystkich wyliczonych wymogów za znaczące. Może okazać się, że są mniej ważne wymogi, które w wyniku podsumowania nie odgrywają znaczącej roli.

4. Oceń zbieżne wymogi wybranego zawodu. Oprócz tych wymogów, które występują u Ciebie w stosunku do wybieranego zawodu, występują i te wymogi, których oczekuje się od pracownika przy wykonywanej pracy. Przeanalizuj, czy występują u Ciebie zawodowe predyspozycje, odpowiadające Twoim intelektualnym, psychologicznym zdolnościom oraz stan zdrowia wymagany w określonym zawodzie.

5. Podlicz i przeanalizuj rezultaty. Przeanalizuj, który zawód z Twojego spisu najbardziej jest zbieżny z Twoją oceną.

6. Sprawdź wyniki. Żeby przekonać się o prawidłowości Twojego wyboru, omów swoje wyniki z przyjaciółmi, rodzicami, nauczycielami, psychologiem, doradcą zawodowym.

7. Określ podstawowe praktyczne kroki do sukcesu. Teraz, po dokonanym wyborze zawodu, już tylko droga do wyboru szkoły. Ale jakiej? Takiej, która pomoże Ci w rozwoju zawodowym i da Ci możliwości rozwoju wymaganych predyspozycji w określonej dziedzinie. Dalej należy zastanowić się, gdzie zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe, aby trafić odpowiednio przygotowanym na konkurencyjny rynek pracy. 

                                              

Jeśli masz z tym problem - zgłoś się do doradcy zawodowego, który pomoże podjąć Ci właściwą decyzję.

Bibliografia:

Zawody Szkolnictwa Zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. MEN, W-wa 2005.

 

 

Planowanie własnej kariery
Czym zatem jest PLANOWANIE?

PLANOWANIE to ustalanie celów, poszukiwanie rozwiązań i podejmowanie decyzji; to także wybór najodpowiedniejszej drogi pomiędzy różnymi rozwiązaniami w celu osiągnięcia sukcesu w nieodległym terminie.

PLANOWANIE - to także rozsądne gospodarowaniem czasem.

 • Czas jest bardzo istotnym czynnikiem, ponieważ każdy z nas ma go tylko 24 godziny na dobę i 168 godzin w tygodniu. Czasu nie można zaoszczędzić, trzeba go wykorzystać.
 • Nie ma czegoś takiego jak brak czasu. Jest tylko nieumiejętne korzystanie z niego. Efektywne wykorzystanie czasu obejmuje organizację i planowanie.
 • Czasu straconego nie można odzyskać.

Planuj więc swoją przyszłość - pozwoli Ci to zachować porządek i kontrolę zdarzeń. Jeśli do tej pory nie planowałeś swoich działań, nie analizowałeś powodów dokonywania wyborów może jest to odpowiedni moment aby sporządzić swój osobisty plan działania?

Dobry plan to połowa sukcesu, a reszta też zależy od Ciebie.

 

Istnieje pięć zasadniczych kluczy do wytyczania celów:

1. ZMIANA nie ma postępu bez zmiany

2. DZIEDZINA DOSKONAŁOŚCI każdy człowiek je ma, tylko należy ją odnaleźć.

Sposoby odnalezienia dziedziny doskonałości:

o    uwaga to co ją przyciąga, czego lubisz się uczyć,

o    co Cię interesuje, fascynuje,

o    zainteresowanie,

o    zaabsorbowanie-to, co całkiem pochłania Twoją uwagę.

3. DIAMENTOWE POLE "najciemniej pod latarnią" zazwyczaj najbliżej Ciebie jest Twoja szansa

4. ZRÓWNOWAŻONE CELE

 • osobiste, rodzinne - jakość życia emocjonalnego,
 • pracy, kariery zawodowej - realizujesz cele jako osoba produktywna,

5. POTRZEBA ISTNIENIA NAJWIĘKSZEGO CELU OSOBISTEGO PRZEWYŻSZAJĄCEGO    INNE CELE ŻYCIOWE

Ludzie często nie wytyczają celów, gdyż:

 • Nie zdają sobie sprawy z potrzeby wytyczania celów
 • Nie wiedzą jak wytyczać cele
 • Boją się odrzucenia, ośmieszenia - nie ujawniają swoich marzeń
 • Boją się niepowodzenia - niepewność jest główną przyczyną niepowodzenia, jeżeli jej unikasz nie osiągniesz celów (uczymy się na własnych błędach).

 

 

Ocena własnych możliwości

CZY MOŻNA Z GÓRY PRZEWIDZIEĆ, W CO NALEŻY "WYPOSAŻYĆ" CZŁOWIEKA, ABY STWORZYĆ MU SZANSĘ KARIERY ZAWODOWEJ?

To, na co najbardziej zwracają uwagę pracodawcy, szczególnie u młodych ludzi (poza wszystkimi innymi niezbędnymi kwalifikacjami), to umiejętność pracy w zespole oraz wewnętrzna niezależność kandydata i zdolność udowodnienia, że potrafi wygrywać.

Do pracy w dobrych firmach szuka się ludzi młodych, ale nie bardzo młodych; ważne jest już dotychczasowe doświadczenie zawodowe, liczy się też skłonność kandydata do podjęcia pracy w filii przedsiębiorstwa znajdującego się gdzieś w Polsce (np. w Warszawie wielkie międzynarodowe firmy mają tylko biura i centrale, prawdziwa produkcja znajduje się w regionach).

By starać się o dobrą pracę, potrzebne są:

 • znajomość języków obcych,
 • dyplom wyższej uczelni,
 • prawo jazdy,
 • swobodne posługiwanie się komputerem i Internetem,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi i współpracy w zespole.

Oceń swoje możliwości na obecnym "szczeblu" Twojej KARIERY ZAWODOWEJ, pamiętając, że:

ROZWÓJ ZAWODOWY uzależniony jest od:

 • zdolności (umysłowych i fizycznych),
 • cech charakteru,
 • zainteresowań,
 • uznawanych wartości,
 • potrzeb,
 • warunków ekonomicznych (własnych, środowiska, kraju),
 • modeli zawodowych,
 • zdrowia,
 • wpływu otoczenia (środowiska).

ROZWÓJ ZAWODOWY człowieka może być przyśpieszony poprzez:

 • wzbudzanie i rozwój zainteresowań,
 • kształcenie.

ROZWÓJ ZAWODOWY jest procesem ciągłym i dynamicznym.

ROZWÓJ ZAWODOWY ma zapewnić realizację potrzeb człowieka.

ROZWÓJ ZAWODOWY zależy od typu osobowości.

Wybór zawodu jest tym trafniejszy im człowiek lepiej zna siebie - jest wyrazem osobowości.

 

 

Dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy:

Stojąc przed decyzją wyboru zawodu, podjęcia pracy, czy zaplanowaniem swojej kariery zawodowej, musisz poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Podstawowymi źródłami informacji o ofertach pracy, sposobach poszukiwania zatrudnienia, możliwościach zmiany lub podniesienia kwalifikacji są:

 • powiatowe urzędy pracy,
 • Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
 • sklepy z pracą,
 • strony internetowe z ofertami pracy,
 • krewni, znajomi, sąsiedzi,
 • ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji,
 • spotkania z pracodawcami,
 • agencje doradztwa personalnego.

Gromadząc wiadomości na ten temat, opracuj indywidualny plan efektywnego poszukiwania pracy. Niezależnie, jaki sposób osiągnięcia celu wybierzesz, w każdym przypadku koniecznie przygotuj odpowiednie dokumenty niezbędne przy zatrudnieniu. Takie jak:

1.     CV – życiorys

2.     Podanie – List motywacyjny

3.     Własną ofertę pracy

4.     Odpowiedź na ofertę prasową

5.     Kwestionariusz osobowy

oraz dodatkowe dokumenty wspomagające efektywne poszukiwanie pracy:

1.     Podziękowanie za spotkanie

2.     Referencje

 

 

Potencjalne możliwości pracy

W trakcie kariery zawodowej będziesz zapewne pracował w wielu miejscach. Każda praca, którą podejmiesz da Ci nowe możliwości rozwoju. Kiedy rozwijasz się w pracy, Twój zakres wiedzy, umiejętności się poszerza. Zdobywasz doświadczenie zawodowe.

Musisz przyjrzeć się swoim celom zawodowym, aby zobaczyć jak je realizujesz. Może nadszedł czas na dokonanie kolejnego wyboru, podjęcie kolejnej decyzji? Masz wiele możliwości pracy i doskonalenia w zawodzie, który chcesz wykonywać.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MOŻESZ ZDOBYĆ:

 • pracując "u kogoś"
 • pracując na własny rachunek
 • wykonując pracę ochotniczą

Jest kilka sposobów podjęcia pracy u kogoś. Kiedy jeszcze się uczysz możesz zdobyć doświadczenie pracując w warsztatach szkolnych i podczas praktyk zawodowych. Możesz pracować na niepełnym etacie, bądź dorywczo.

 

 • Praca na niepełny etat oznacza, że pracujesz tylko przez pewien czas w tygodniu. Może to być kilka godzin każdego dnia lub jeden czy dwa dni w tygodniu.
 • Praca dorywcza to praca, którą podejmujesz, ale tylko na jakiś czas, na kilka godzin, dni, tygodni w celu wykonania określonego zadania, np. praca w sklepie w okresie świątecznym, praca ratownika na basenie itp.
Script logo